(สีแดง)

50% ของการขายนี้สนับสนุนการต่อสู้ของ (RED) เพื่อยุติโรคเอดส์

50% ของยอดขายทั้งหมดไปที่ (RED)

(โดนัท)RED

$15

(ไข่)RED

$15

การกุศล

จนถึงปัจจุบัน (RED) ได้สร้างรายได้มากกว่า 600 ล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนโลกเพื่อต่อสู้กับโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย เพื่อสนับสนุนทุนสนับสนุนเอชไอวี/เอดส์ในกานา เคนยา เลโซโท รวันดา แอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย และแซมเบีย เงินจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์นั้นนำไปใช้งานภาคสนาม ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ เงินสนับสนุนของ Global Fund ที่ (RED) ให้การสนับสนุนได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่า 140 ล้านคนในด้านการป้องกัน การรักษา การให้คำปรึกษา การทดสอบเอชไอวี และบริการการดูแล