PopSockets LLC เฉพาะราคาโฆษณาขั้นต่ำในแคนาดาเท่านั้น (“MAP”)

มีผลใช้บังคับ 1 เมษายน 2019

นโยบายต่อไปนี้ใช้เฉพาะในแคนาดาเท่านั้น

PopSockets LLC (“PopSockets”) เชื่อมั่นในแบรนด์ของตน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตอย่างพิถีพิถันซึ่งแสดงออกถึงอารมณ์ สนุกสนาน และมีประโยชน์ PopSockets รู้สึกตื่นเต้นที่คุณเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีค่า และหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจอย่างเท่าเทียมกันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เราใฝ่ฝัน โฆษณามักจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์แรกที่ลูกค้ามีกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้น PopSockets จึงใช้นโยบายนี้ เราคาดว่าคุณจะมองว่านโยบายนี้เป็นการสนับสนุนที่ชัดเจนสำหรับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค และคุณของ PopSockets

นโยบายนี้ครอบคลุมอะไรบ้างและฉันจะพบ “ราคาโฆษณาขั้นต่ำ” ได้ที่ไหน

นโยบายนี้ใช้กับโฆษณาของผลิตภัณฑ์ PopSockets ที่ระบุไว้ในตาราง PopSockets MAP ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของหน้า นโยบายนี้ครอบคลุมการโฆษณาใดๆ ซึ่งรวมถึงราคาที่แสดงบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ข้อมูลราคาที่แสดงในขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์ของธุรกรรมไม่ถือเป็น "การโฆษณา" ภายใต้นโยบายนี้ กล่าวคือ เมื่อราคาเชื่อมโยงกับการซื้อจริง ราคาจะกลายเป็นราคาขายและนโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้

เหตุผลของนโยบาย

เช่นเดียวกับแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอื่น ๆ PopSockets จะต้องระมัดระวังในการปกป้องความสมบูรณ์ของชื่อเสียงและผลิตภัณฑ์ของตน และทำงานอย่างหนักเพื่อหยุดการรับส่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง นโยบายนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือในเรื่องนั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปลอมที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะของเรามักจะขายได้น้อยกว่าสินค้า PopSockets ของแท้ของเรา ด้วยเหตุผลนี้ เราขอให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราปฏิบัติตามนโยบายนี้

การปฏิบัติตามนโยบาย

การปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นไปโดยสมัครใจโดยเคร่งครัด และคุณจะไม่ได้รับผลร้ายใดๆ อันเป็นผลมาจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

นโยบายนี้ไม่สามารถต่อรองได้และไม่สามารถแก้ไขได้โดยบุคคลอื่นใดนอกจาก PopSockets อย่างไรก็ตาม PopSockets อาจกำหนดช่วงเวลาส่งเสริมการขายในระหว่างที่ข้อกำหนดของนโยบายนี้เปลี่ยนแปลง หรืออาจกำหนดระยะเวลาในระหว่างที่นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ PopSockets มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ MAP สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และสื่อสาร MAP ให้กับผู้ค้าปลีกทั้งหมด คำถามหรือความคิดเห็นทั้งหมดเกี่ยวกับนโยบาย MAP นี้ควรส่งถึงผู้ดูแลนโยบายที่ MAP@popsockets.com เฉพาะผู้ดูแลระบบนโยบายเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบในการพิจารณาว่าเกิดการละเมิดนโยบายนี้หรือไม่ สื่อสารการตัดสินใจไปยังผู้ค้าปลีกเกี่ยวกับนโยบายนี้ และรับการสื่อสารอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่มีผลตามที่กำหนดไว้ข้างต้น และแทนที่นโยบาย PopSockets ก่อนหน้าทั้งหมดเกี่ยวกับราคาที่โฆษณาขั้นต่ำหรือราคาขายต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ของ PopSockets ที่บังคับใช้กับผู้ค้าปลีก